Tevékenységeink

 • hétfő, júl. 20, 2020

  Készségfejlesztő programok

  Tehetséggondozás

  „Mindenki tehetséges valamiben” Alapítványunk célkitűzései között a kezdetektől szerepel, hogy a tehetséggondozást a sajátos nevelési igényű gyermekek részére is biztosítsuk.

  A tehetséggondozás területei:

  • néptáncoktatás,
  • zenei fejlesztés Ulwila-módszerrel,
  • zenei fejlesztés nyeles csengettyűvel,
  • sport/judo.

  A támogatás eredményeként a művészeti és sportcsoportok műsoraikkal, bemutatóikkal sok helyen felléptek és több esetben értékes díjjal tértek haza. E speciális tehetséggondozás eredményeként támogattuk a fiatalok Németországban, s Lengyelországban való fellépési lehetőségét.

  A próbák, fellépések a fejlesztő, terápiás hatás mellett az együttzenélés,   együttcselekvés örömét adják a fiataloknak.

  A fellépő ruhák, hangszerek beszerzése, fellépésekre történő utazás költségei szerepelnek az alapítványi támogatásban.

  Rehabilitációs foglalkozások

  Felismerve a sérült gyermekek esetében a különféle terápiák fejlesztő hatását, alapítványunk kiemelt feladatként kezeli a terápiás lehetőségek biztosítását a célcsoport számára.

  A gyógyúszás mellett a gyógylovaglás és kutyaterápia lehetőségét is igyekszünk minél több gyermeknek, fiatalnak felkínálni. Új lehetőségként vezettük be a hangtálas rehabilitációt, melynek keretében készségfejlesztő játékokkal, s relaxációs technikákkal történik a fejlesztés.

  Hangsúlyt helyezünk továbbá a nem beszélő gyermekek esetében az alternatív kommunikációs eszközök és módszerek alkalmazására, s ehhez csatlakozó eszközök beszerzésére.

  Magánszemélyek, a franciaországi testvértelepülés: Saint-Avertin támogatása, s az adódó pályázati lehetőségek kiaknázása biztosítja e tevékenységek megvalósulását.

  Terápia hangtálakkal

  A tibeti hangtálak harmonikus hangvilága az értelmileg akadályozott, autizmussal élő, súlyosan-halmozottan sérült gyermekek érzelemvilágára is nagy hatással van.

  A tálak hozzájárulnak a testi-lelki- szellemi egység megteremtéséhez.

  • megtanítanak önmagunkra, bensőnkre figyelni,

  • segítenek megtapasztalni az ellazult, harmonikus állapotot,

  • rohanó világunkban megállásra, a dolgok teljesebb megélésére ösztönöznek.

  Gyógylovaglás, kutyaterápia

  Alapítványunk elsőkként – már a 90-es években bekapcsolódott az ún. állatasszisztált terápiák (GYÓGYLOVAGLÁS, KUTYATERÁIA) sérült gyermekek körében történő terápiás alkalmazásába.

  Az állatok olyan motivációs hátteret biztosítanak a fejlesztéshez, melynek révén jelentős eredmények érhetők el a sérült gyermekek:

  • általános mozgás-összerendezettsége,
  • térbeli tájékozódása,
  • testtudat fejlődése,
  • a lateralitás dominancia kialakulása,
  • szociális készségek és kommunikáció fejlődése terén.

  A terápiák hatására fejlődik figyelmük, feladattudatuk egyaránt.

  Mindemellett, az átélt sikerélmények révén fejleszti a gyermekek érzelmi életét, viselkedésük, személyiségük kiegyensúlyozottabbá, harmonikusabbá válik.

  Közösségépítő programok

  Erdei iskolák

  1993 óta évente 1 hét erdei iskolai program lehetőségét biztosítjuk az értelmileg sérült gyermekek, s fiatalok számára. A Vértes lábánál fekvő Gánton épült „Fecskepalotában” az erdei iskola lehetőségek gazdag tárházát kínálja a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére, gyakorlatban szerzett tapasztalatainak bővítésére.

  Az osztályközösség együttesen átélt élményei pozitív hatással vannak a tanulók személyiségfejlődésére is.

  Alapítványunk – elsősorban az 1%-ok felhasználásával biztosítja a szállás, valamint az utazás költségeit. A programok megvalósulását – eseti jelleggel – egyéb, témához csatlakozó pályázati forrásokból is támogatjuk.

  Kirándulások, színházlátogatások

  A színházlátogatások rendszeres kikapcsolódást jelentenek kisebbeknek-nagyobbaknak egyaránt.

  A célzott gyógypedagógiai fejlesztés szerves részeként tekintjük a kirándulásokat, nyári táborozásokat, hiszen - a sokszínű élmények mellett - számos szocializációs lehetőséget rejtenek magukban.

  Büszkék vagyunk arra, hogy fiataljaink Németországba, Lengyelországba, Erdélybe is rendszeresen eljuthattak alapítványunk támogatásával. Többen így láthatták először a tengert, vagy ülhettek először repülőre

  Szülőklub foglalkozások

  A sérült gyermek nevelésében a szülők szerepe megkérdőjelezhetetlen, s a mai napig is sok nehézséggel kell megküzdjenek. A családok segítése, s partneri viszony megerősítése érdekében – elsősorban pályázati támogatással – szülőklub program lehetőségét biztosítjuk az érdeklődőknek. 

  Megalakulásától kezdve tagjai vagyunk az ÉTA (Értelmi Sérülteket Támogató Alapítványok Szövetsége) Szövetségnek.

  Az ernyőszervezet egyik kiemelkedő támogatási formája mentálhigiénés programok biztosítása sérült gyermeket nevelő családok és segítő szakemberek részére.

  Szövetségi tagságunk révén évek óta biztosíthatjuk ezt a nagyszerű lehetőséget alapítványi önkénteseinknek, s családoknak egyaránt.

  A programok valódi kikapcsolódást, feltöltődést jelentenek a résztvevőknek!

  Jótékonysági programok

  Patrónus program

  2017-ben indította útjára az ÉTA Szövetség azt a kezdeményezést, melynek lényege, hogy a gyermekvédelmi ellátásban élő gyermekek és fiatalok mellé ún. Patrónusokat” keressünk. A Patrónusok programszervezéssel, rendszeres találkozásokkal biztosítják a személyes kapcsolat lehetőségét, élményét az intézményes ellátásban részesülő gyermekek részére.

  Az új szakmai program elindítója alapítványunk lehetett, s örömmel rögzíthetjük, hogy a patronálások meghozták a várt eredményt. A program sikerességét rendszeres szakmai találkozók, pszichológus bevonása, eszközbeszerzés segíti.

  Jótékonysági estek

  2017-ben rendeztük meg első Jótékonysági Estünket. Célunk az volt, hogy advent időszakában egy töltekezésre alkalmas est keretében köszönetet mondjunk támogatóinknak, önkénteseinknek, s mindemellett megmutassuk a támogatott értelmileg akadályozott, halmozottan sérült gyermekek és fiatalok értékeit. A gondos előkészítésnek köszönhetően sikerült megvalósítani, amit szerettünk volna. Sok-sok pozitív visszajelzést kaptunk a résztvevőktől, s így hagyományt teremtettünk az első kezdeményezésből. Bízunk benne, hogy - a 2020-as kényszerű szünetet követően - folytatódhat e programunk minden évben!

  Hihetetlen sok szép élményt éltünk meg az évek során Estjeinken, talán ezek egy részét a fényképek is visszatükrözik.

  A programok bevételéből játszótéri eszközöket, s terápiás eszközöket szereztünk be, s így válhatott hatékonyabbá céljaink megvalósulása.

  „Ismerj, hogy jól képviselhess…!”

  Örömteli tény, hogy az ÉTA Szövetség által szervezett „Ismerj, hogy jól képviselhess…!” című képzési program, bár más időrendben – de megszervezésre kerülhetett 2020-ban is.

  Alapítványunk kurátora mint előadó, s mellette 2-2 értelmi sérült fiatal mint tapasztalati szakértő vehetett részt ezeken az 1 napos képzési programokon, melynek legfőbb célja – a kifejező cím szerint – sérült embertársaink sajátosságainak, értékeinek megismertetése a személyes találkozás révén. A résztvevők (szociális ágazatban dolgozó szakemberek) minden alkalommal sikeresnek ítélték a kezdeményezést. Németh László gondolatai itt is beigazolódtak: „A megismerés – megértés, a megértés – szeretet”.

  Diák-önkéntes program

  2014-ben kapcsolódtunk be az ÉTA Szövetség által kezdeményezett ún. Diák-önkéntes programba. Alapítványunk volt az első, ahol sérült fiatalokat vontunk be e nagyszerű kezdeményezésbe. Egy gondos és alapos felkészítést követően az értelmileg akadályozott fiatalok megtapasztalhatják – hogy miközben sok helyzetben segítségre szorulnak, idős személyek, mozgássérült fiatal mellett maguk is segítőkké válhatnak, s átélhetik az önkéntes munka örömeit. Nyaranta – koordinátor-tanáraik kíséretében – a fiatalok integrált táborozásban vehetnek részt Balatonmáriafürdőn, önfeledt napokat töltve együtt az ország további diák-önkéntesével.

  Egyéb programok

  Majális programsorozat

  Az 1990-es években szerveztük meg elsőként, s azóta minden évben meghirdetjük nyitott programunkat. (Kivételt képez ez alól a 2020-as év, amikor a vírushelyzet miatt nem volt lehetőségünk megszervezni.) 

  A rendezvény célja, hogy sokszínű programokon keresztül a város, s a kistérség minél több lakója számára kínáljunk szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, s az integrált programok révén megismertessük sérült embertársaink értékeit, hozzájáruljunk az előítéletek csökkenéséhez. A kedvelt „Majális-kupa”, a változatos kézműves játszóházak mellett állandó eleme a programnak a korábbi hetekben meghirdetett kézműves pályázat, s annak eredményhirdetése. Mindemellett koncertek, sérült tanulók művészeti csoportjainak fellépése egészítik ki a kínálatot, s – az utóbbi években – a város civil közösségeinek főzőcsapatai gondoskodnak a finom falatokról.